Užsienio įmonėms bus lengviau dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Notary public Embosser, Stamp, Stapler & PuncherMetų pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, kuris palengvins užsienio įmonių dalyvavimą Lietuvos viešuosiuose pirkimuose. Tai turėtų paskatinti užsienio įmones aktyviau dalyvauti Lietuvos pirkimuose, o formalios užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo procedūros Lietuv
oje nebebus kliūtimi užsienio įmonėms varžytis dėl pirkimo laimėjimo.

Neretai užsienio įmonės atsisakydavo dalyvauti pirkimuose dėl susiklosčiusios praktikos vertinant užsienio įmonių kvalifikaciją. Perkančiosios organizacijos reikalaudavo užsienio įmonių  iki pasiūlymų pateikimo dienos pateikti ne tik užsienio valstybės išduotus kvalifikaciją patvirtinančius, bet ir juos Lietuvoje pripažįstančius dokumentus.

Pavyzdžiui, Lenkijos įmonė, turėdama atestatą statybos darbams Lenkijoje, turėdavo inicijuoti atestato pripažinimo procesą Lietuvoje ir gauti pripažinimo dokumentą dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Advokatų kontoros Valiūnas Ellex asocijuotoji partnerė Laura Ziferman komentuoja, jog ne visada užsienio įmonės galėdavo tai padaryti.  Kartais jos tiesiog nenorėdavo investuoti į procesą, nežinodamos, jog jos turi šansų laimėti pirkimą. Tačiau dažna atsitikdavo ir taip, kad pasiūlymų pateikimo terminas būdavo per trumpas, kad užsienio įmonė spėtų gauti pripažinimo dokumentą.

Tokia praktika ribojo konkurenciją Lietuvos viešuosiuose pirkimuose. Dėl to pralaimi visi – ir perkančiosios organizacijos, ir tiekėjai.

Teisininkės teigimu, tokią ydingą praktiką pakeis naujausias Lietuvos Aukščiausiojo Teismo  išaiškinimas 2016 m. gruodžio 29 d. nutartyje. Teismas išaiškino, kad  Lietuvos perkančiosios organizacijos turėtų pripažinti užsienio tiekėjų kvalifikaciją tinkama, net jeigu kvalifikacijos pripažinimo dokumentas Lietuvoje buvo išduotas ir pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

Teismas kartu pažymėjo, jog  vis tik užsienio įmonė turi imtis aktyvių veiksmų ir inicijuoti pripažinimo procedūrą per protingą laiką nuo pirkimo paskelbimo.